4TM

bez tytułu TM


11 września - 20 grudnia 2004

4TM

Wystawa bez tytułuTM, IV ed. Triennale Młodych stanowi kontynuację prezentacji programowych Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, dedykowanych młodym artystom. Tym jednak różni się od poprzednich, że tym razem jest projektem komplementarnym. Obok wystawy wiodącej pojawił się równolegle pokaz tzw. liderów, to jest tych, którzy przyznawali nominacje. By uwiarygodnić i poddać ocenie swoje kompetencje, tzw. Ciało pedagogiczne zdecydowało się ujawnić fragmenty swojej twórczości. Promocja młodej sztuki pozostaje jednak nadrzędnym celem całego przedsięwzięcia. Zachowanie ciągłości jest tym, co najbardziej nobilituje tę imprezę. Obecność symbolu TM należy traktować jako deklarację woli jej kontynuacji.

W większości przypadków uczestnicy to osoby urodzone około roku 1970. Okres dojrzałości, formowanie ich postaw światopoglądowych, edukacja artystyczna rozpoczyna się zatem w okresie zbieżnym z ustrojową transformacją po roku 1989, w epoce wolnej od ograniczeń schyłkowego PRL-u, w duchu niereglamentowanych możliwości osobistej ekspresji. Nie ogranicza ich żaden balast ideowy, żadne koniunkturalne decyzje i konieczność ekspiacji, remanenty po oportunistycznych decyzjach. Czas III RP był dla nich okresem euforycznej atmosfery samorealizacji w sytuacji otwarcia na nowe możliwości. Odmiennie niż ich bezpośredni poprzednicy nie popadli w krytyczną wiwisekcję rezultatów przyspieszonego skracania dystansu cywilizacyjnego. Wydają się już uodpornieni na eskalację informacji, objawiającą się inwazją mediów we wszystkie sfery życia. Ich motywacje nie muszą być koniunkturalne w sensie przyjmowanych strategii artystycznych. Mogą bardziej skupić się na osobistych narracjach, dystansując się od modnych dyskursów, które stawały się trendowym paradygmatem. Nie fascynuje ich sfera sloganowej, populistycznej polityki, represyjność władzy, korupcja, patologie życia społecznego i płynące stąd zagrożenia. Przyjęli do wiadomości rywalizacje sprzecznych interesów, globalizm, korporacjonizm. Uodpornili się na infekcję wyobraźni, którą aplikuje społeczeństwu perswazyjna reklama, która zdominowała ikonosferę i uprościła jej wygląd do standardów pop-banalizmu.

Wyróżniającą się cechą tej wystawy jest jej wielogłosowość. Trudno tu znaleźć - mniejszą lub większą - reprezentację jakiegoś nurtu. Jest to archipelag samotnych wysp, które oczywiście tworzą jakąś konstelację, ale jej kontury nie wykreślają jakiegoś homogenicznego terytorium na antypodach kultury masowej. Być może nawet kategoria pokolenia nie wytrzymuje już konfrontacji z dzisiejszą sceną sztuki. Bardziej odpowiednia wydaje się kategoria generacji, a to nadaje temu pokazowi także ponadlokalny, uniwersalny wymiar.

W ogólnym wrażeniu ta - niezbyt ostentacyjna - manifestacja młodej sztuki napawa ostrożnym optymizmem. Ta wystawa nie dzieje się już na peryferiach sztuki. Młodzi artyści uwolnili się już od prowincjonalnych kompleksów. Przysłowiowa niemoc, wynikająca z racji cywilizacyjnego zapóźnienia, nie deprecjonuje ich wizji. Teraz wszystko zależy już tylko od nich samych - na ile potrafią to wykorzystać.

Mariusz Knorowski, wstęp, [w:] 4. Triennale Młodych, katalog, Orońsko 2004

Kurator: Kamil Kuskowski

Uczestnicy i ich prace:

Grzegorz Drozd
Postylla,
2004, instalacja sytuacyjna: tryptyk, olej, płótno, 6 kubików ze świecami, stalowa szubienica, klucze, światło neonowe

Wojciech Hoffmann
Iii
..., 2004, audioartowy instrument generujący dźwięki za pomocą zakłóceń pola magnetycznego wytwarzanego przez silniczki elektryczne
King Kong,
2003, dokumentacja audioartowego performance'u oraz interaktywna prezentacja instrumentów z tego projektu

Dagna Jakubowska
Pokój dziecinny   n° 2,
2002, instalacja: materace, wykładzina, 8 podestów-siedzisk, 3 króliki - plexi, światło neonowe, projektor wideo

Piotr Jędrzejewski
Pióra precz,
1998, obiekt kinetyczny
Tam i z powrotem,
2000, obiekt kinetyczny
Stryjek szczęściarz,
2004, obiekt kinetyczny
Swordfish,
2004, obiekt kinetyczny
Kivanok,
2003, obiekt kinetyczny

Krzysztof Kobiałka
Cykl: Mapy wszechświata - Czas agresji, Droga do szczęścia, Droga wyjścia, Dwie gródki ziemi, 2001-2004, cykl 4 obrazów, technika własna
Forte Fortesimo,
2002, obraz, technika własna

Karolina Kucia
20 min. 38 sec.,
2004, fotografia kolorowa, stół, urządzenie do zmiany temperatury ciała - magnetofon, urządzenie zasilające

Aleksandra Ska
Z,
2004, obiekt: stół, obrus lateksowy, 19 placków lateksowych, mąka

Łukasz Kosela
Bez tytułu,
2001, obraz (3 sztuki): fot. na płycie; obiekt (2 sztuki): klisze, plexi

Maciej Kurak
Bez tytułu,
2004, obiekt: 2 manekiny fotografów, urządzenie zasilające

Krzysztof Łukomski
High Time for
Paradise, 2004, instalacja multimedialna, rysunek, zestaw TV - DVD

Tomasz Madajczak
Przenośnie,
2004, instalacja, folie

Anna Orlikowska
Dance Macabre,
2004, cykl 3 fotografie kolorowych

Jolanta Otwinowska
Homework,
2004, instalacja, stół, pudełka kartonowe z nadrukiem do składania

Anna Pytlak
Bez tytułu,
2004, wideoinstalacja

Jan Simon
Malarz samobójca,
2004, działanie efemeryczne, 2 obrazy, konstrukcja przestrzenna, zestaw TV - VHS

Konrad Smoleński
Niuniuni gra na psie,
2004, działanie efemeryczne, performance muzyczny, zestaw TV - VHS
KNS w rzeźbie,
2004, obiekt, pudła tekturowe

Karolina Kowalska (Grzenda)
Raj na horyzoncie,
2004, obiekt, luneta

Małgorzata Markiewicz (Grzenda)
Kwiaty - obiekty materiałowe,
2004, działanie efemeryczne, dokumentacja: 4 fotografie kolorowe

Ewa Szczyrek (Grzenda)
Suwerenność Kartezji,
2004, instalacja multimedialna: komputer, zestaw audio

Wunderteam
[...]
, 2004, instalacja, papierowe figurki, magnetofon
Art Hooligans,
2004, fotografia
jednorazowa projekcja wideo w trakcie wernisażu

CIAŁO PEDAGOGICZNE

Kamil Kuskowski
Kierunki,
2004, instalacja in situ, kompas

Tomasz Opania
Kocham nie kocham na jedną śrubkę,
2004, obiekt z efektem akustycznym, detektory ruchu, metal

Rafał Rychter
Pamięć ciała,
2004, obiekt, srebro, szkło, szron, kość z XVII w., nasienie, stal nierdzewna

Katarzyna Salińska
4D,
2004, obiekt, kamienie, blacha

Grzegorz Witek
Witraż,
2003/2004, instalacja, ołów, szkło, krew zwierzęca, gencjana, woda

Joanna Wowrzeczka
Nowe pejzaże,
2004, cykl 4 obrazów, olej, płyta

Robert Kuśmirowski
Godzinna jazda na czas,
2004, performance

 

W ramach projektu Roberta Kuśmirowskiego

Daniel Gierulski
Deus ex machina,
2004, obiekt (3 sztuki), gips

Marcin Łukasiewicz
Bez tytułu,
2004, obraz (2 sztuki), olej, płótno

Piotr Wysocki
Recycling myśli...,
2004, instalacja, kosz, butelki z mlekiem, ogryzki jabłek, zestaw TV - VHS, projektor wideo