Aleksandra Polisiewicz
Idol nadwiślański
pocz. XXI w.n.e.
» Curriculum Vitae