Andrzej Wasilewski
Oda do młodości
2008
» Curriculum Vitae