Dziewczęta Przeszanowne
Nagła smutku kotwica z niewidzialnego jachtu
2008
Uczestnicy:
» Marcelina Gunia
» Natalia Turczyńska
» Karolina Stępniowska